Projekce, montáže a servis klimatizací a tepelných čerpadel

Věděli jste, že vhodnou klimatizací lze také topit? Princip a účinnost stejná jako v případě tepelného čerpadla!

Dodání včetně montáže již od 19.900,-Kč.

Na námi dodaný a namontovaný systém poskytujeme plnou záruku v délce 5 let!

 

Co je to klimatizace a jak funguje? 

Jedná se o zařízení, které vzduch nevyměňuje, ale důkladně ho upravuje - chladí a zbavuje vlhkosti. Klimatizační jednotka pracuje na stejném principu jako chladící zařízení, na principu výměny a přesunu energií. To znamená, že pokud v místnosti chladíme, odčerpáváme z ní teplo. Dopravu a cirkulaci chladiva (teplonosné látky) zajišťuje vysoce účinný motorkompresor (rotační, scroll), který dodává potřebné tlaky nutné k funkci chladícího okruhu.

princip fungování

 

Vnitřní a venkovní jednotka klimatizace

Ve vnitřní jednotce se chladivo odpařuje (tím chladí). Ve venkovní jednotce dojde ke zkondenzování chladiva a předání tepelné energie do venkovního prostředí (venkovní jednotka topí, proto nemůže být umístěna v uzavřených a nevětraných prostorech). Od vnitřní jednotky je nutné zajistit odvod zkondenzované vody, protože vzduch proudící přes výparník vnitřní jednotky obsahuje určité procento vlhkosti, která při ochlazení vzduchu zkondenzuje, proto je nutné od vnitřní jednotky zajistit odvod zkondenzované vody.

 

Jednotka s tepelným čerpadlem

Pokud se jedná o jednotku s reverzací neboli tepelným čerpadlem je venkovní jednotka vybavena navíc reverzačním ventilem (čtyřcestný ventil), který podle nastavení obrátí chod chladícího okruhu, takže vnitřní jednotka začne topit a venkovní chladit. Obecně platí že z 1 KW elektrické energie dokáže vytvořit 2,5 – 4 KW energie tepelné (v závislosti na venkovních podmínkách a typu zařízení). Takto vybavené klimatizace se používají pro topení hlavně v přechodných obdobích = JARO a PODZIM. Účinnost topení u klimatizace klesá se snižující se venkovní teplotou.

 

Šetřete za energie

Dobrá RADA - pokud se rozhodnete pro klimatizaci s tepelným čerpadlem a její celkový výkon bude pokrývat minimálně 60 % tepelných ztrát objektu máte možnost žádat dodavatele elektřiny o přechod z běžné sazby na sazbu tepelných čerpadel D55d (22 hodin denně levná sazba a 2 hodiny normální sazba) podmínky přidělení tarifu závisí na regionu a dodavateli elektřiny. Doporučujeme nejprve tuto možnost konzultovat se svým dodavatelem elektrické energie.

 

Klimatizace SPLIT

Jedná se o anglický výraz dělené klimatizační jednotky. Ta se skládá z vnitřní a venkovní klimatizační jednotky, které jsou mezi sebou spojeny technologickým vedením (vnější a vnitřní jednotka jsou propojeny potrubím chladiva včetně kaučukové izolace a komunikačním kabelem).
Vnitřní jednotka obsahuje: výparník s velkou plochou, tichý oběhový ventilátor a řídící elektroniku celého systému.
Venkovní jednotka obsahuje: kondensátor, ventilátor, vysoce účinný rotační kompresor, spínací relé – eventuálně řídící elektroniku kompresoru.

 

Přehled výkonů klimatizací podle objemu klimatizovaného prostoru (hrubý přepočet)

  vhodný pro místnosti  
   požadovaný výkon klimatizace  
do 50 m3 2 kW
50-60 m3 2,7 kW
60-90 m3 3,5 kW
100-125 m3 5,0 kW
120-170 m3 7,0 kW